Working with Us

Current Vacancies

Eiddo

Cynorthwy-ydd Meysydd Parcio

Arall

Job Ref
SNPA 2020 015
Location
Arall

Mae hon yn swydd rhan amser, 32.5 awr yr wythnos, hyd at 07.11.20. Mae’r swydd wedi ei leoli ym Maes Parcio Pen y Pass ar dop y Llanberis Pass.

Cyflog: £9.36 - £9.55 yr awr

Dyddiad Cau: 10.00yb dydd Mawrth, 14.07.20


Bydd deilydd y swydd yn sicrhau bod maes parcio Pen y Pass yn rhedeg yn rhwydd a bod cerbydau wedi parcio yn ddiogel a dirprwyo mewn safloedd eraill yn unol a’r gofyn.

Delio gyda ymholiadau, cwynion a sylwadau gan ddefnyddwyr y safle(oedd) yn effeithiol, effeithlon ac yn gwrtais, a darparu cyngor sylfaenol, cymorth a gwybodaeth cyffredinol I’r cyhoedd ynglyn â’r Parc Cenedlaethol.

Gwirio, glanhau a chynnal peiriannau Talu ac Arddangos wrth batrolio'r maes parcio, ymgymryd â mân atgyweirion i’r peiriannau a’i hailstocio gyda tocynnau, adrodd am unrhyw broblemau sy’n codi mewn perthynas â’r peiriannau / cysylltu a’r peiriannwyr ar alw, a sicrhau eu bod yn cael eu datrys ac yn gwbl weithredol.

Wardeiniaid

Goruchwyliwr Blaendraeth Llyn Tegid

Arall

Job Ref
SNPA 2020 014
Location
Arall

Mae hon yn swydd llawn amser, 37 awr yr wythnos, tymhorol hyd at ddiwedd mis Medi 2020. Bydd deilydd y swydd yn gweithio wrth Lyn Tegid, Y Bala.

Cyflog: £9.74 - £9.93 yr awr

Dyddiad cau: 10.00yb dydd Mawrth 14.07.20

PWRPASAU ALLWEDDOL:
1.1 Sicrhau fod blaendraeth Llyn Tegid sy'n eiddo i APCE gan gynnwys yr adeilad, y maes parcio a'r ardal gyfagos yn rhedeg yn effeithiol.

1.2 Darparu cyngor sylfaenol ar ddiogelwch a chyfeiriadedd, a chymorth a gwybodaeth gyffredinol i'r cyhoedd am Lyn Tegid, yr ardal leol a Pharc Cenedlaethol Eryri.

1.3 Annog defnydd cyfrifol o Lyn Tegid a’r ardal o gefn gwlad sydd o amgylch a darparu cyngor a chymorth i ymwelwyr.

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2020
Powered by: Webrecruit