Working with Us

Current Vacancies

Ymgysylltu

Goruchwylydd Canolfan Groeso Beddgelert

Arall

Job Ref
APCE 2022 002
Location
Arall

Goruchwyliwr Canolfan Wybodaeth
Beddgelert, Gwynedd

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, yn ogystal â mynydd uchaf a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Mae ein Canolfannau Croeso yn esiampl o wybodaeth ar gyfer y Parc Cenedlaethol, yr ardal leol, Cymru a thu hwnt. Gan ddarparu ar gyfer pob angen, o'r tripiwr dydd achlysurol i'r fforiwr brwd, mae ein staff wrth law i ateb cwestiynau, darparu cyfarwyddiadau i'r mannau harddwch gorau ac argymell yr anrheg berffaith i goffáu'r daith.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Oruchwyliwr Canolfan Wybodaeth i ymuno â’n tîm ym Meddgelert.

Y Manteision

- Cyflog cystadleuol
- Gweithredu fel eiriolwr dros Barc Cenedlaethol Eryri a Chymru
- Gweithio o leoliad hardd
- Cymryd rôl ddiddorol lle nad oes dau ddiwrnod yr un peth
- Helpwch i greu atgofion parhaol i ymwelwyr

Y Rôl

Fel Goruchwyliwr Canolfan Wybodaeth, byddwch yn arwain y gwaith o reoli’r Ganolfan Wybodaeth yng Nghanolfan Hebog ym Meddgelert.

Yn y rôl amrywiol hon, byddwch yn darparu cyngor, cymorth a gwybodaeth i ymwelwyr am yr ardal leol, Eryri, Cymru a thu hwnt, byddwch yn eu hannog i fwynhau cefn gwlad mewn modd diogel a chyfrifol.

Byddwch hefyd yn:

- Rheoli gwaith dydd i ddydd holl Gynorthwywyr y Ganolfan Wybodaeth
- Cefnogi'r Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy
- Hyrwyddo atyniadau, amwynderau lleol a digwyddiadau
- Darparu gwybodaeth am rinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Eryri
- Helpu i gynnal ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Goruchwyliwr Canolfan Wybodaeth, bydd angen:

- Y gallu i siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl
- Gwybodaeth leol a brwdfrydedd dros rinweddau'r Parc Cenedlaethol a'r ardal
- Gwybodaeth dda o ddaearyddiaeth ac atyniadau Cymru
- Unigolyn hyderus, brwdfrydig a chwrtais
- Sgiliau gwrando a'r gallu i egluro'n glir
- Sgiliau TG sylfaenol mewn meddalwedd Microsoft Outlook a Office, gan gynnwys Word ac Excel
- Parodrwydd i weithio ar benwythnosau a gwyliau banc

Byddai profiad o ymdrin ag arian, siec a chardiau credyd yn fuddiol, yn ogystal â’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol mewn un neu fwy o’r prif ieithoedd Ewropeaidd.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10am ar 1 Chwefror 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Oruchwyliwr Canolfan Ymwelwyr, Arweinydd Arweiniol Gwybodaeth i Dwristiaid, Goruchwylydd Gwasanaeth Cwsmer, Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cwsmer, Goruchwyliwr Siop, Goruchwyliwr Canolfan, Goruchwyliwr Manwerthu, neu Arweinydd Tîm Manwerthu.

Felly, os ydych am gefnogi Parc Cenedlaethol Eryri fel Goruchwyliwr Canolfan Wybodaeth, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaeth Ymgysylltu
Status
Rhan amser
Type
Contract Dros Dro
Hours
4 - 5 diwrnod yr wythnos


Share this vacancy

Cynorthwy-ydd Canolfan Groeso Beddgelert

Arall

Job Ref
APCE 2022 001
Location
Arall

Cynorthwy-ydd Canolfan Wybodaeth
Beddgelert, Gwynedd

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, yn ogystal â mynydd uchaf a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Mae ein Canolfannau Croeso yn esiampl o wybodaeth ar gyfer y Parc Cenedlaethol, yr ardal leol, Cymru a thu hwnt. Gan ddarparu ar gyfer pob angen, o'r tripiwr dydd achlysurol i'r fforiwr brwd, mae ein staff wrth law i ateb cwestiynau, darparu cyfarwyddiadau i'r mannau harddwch gorau ac argymell yr anrheg berffaith i goffáu'r daith.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Canolfan Wybodaeth i ymuno â ni ar gytundeb dros dro, yn gweithio 3 – 5 diwrnod yr wythnos.

Y Manteision

- Cyflog cystadleuol
- Gweithredu fel eiriolwr dros Barc Cenedlaethol Eryri a Chymru
- Gweithio mewn lleoliad hardd
- Cymryd rôl ddiddorol lle nad oes dau ddiwrnod yr un peth
- Helpwch i greu atgofion parhaol i ymwelwyr
- Cynyddu eich profiad o weithio gyda'r cyhoedd

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Canolfan Wybodaeth, byddwch yn darparu cyngor a chymorth i’r cyhoedd am yr ardal leol, Parc Cenedlaethol Eryri, Cymru a thu hwnt.

Yn y rôl amrywiol hon, byddwch yn cynorthwyo ymwelwyr gydag ystod eang o ymholiadau, gan eu hannog i fwynhau cefn gwlad mewn modd diogel a chyfrifol a hyrwyddo atyniadau, amwynderau lleol a digwyddiadau.

Byddwch hefyd yn:

- Darparu gwybodaeth am rinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Eryri
- Helpu i gynnal ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol
- Cefnogi gweithgareddau addysgol ac iechyd a lles yn y ganolfan
- Helpwch ein Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy i ddatblygu'r ganolfan fel cyrchfan i ddarganfod
- Gwerthu eitemau a phrosesu taliadau cwsmeriaid

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Cynorthwyydd Canolfan Wybodaeth, bydd angen:

- Y gallu i siarad yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Gwybodaeth am rinweddau'r Parc Cenedlaethol a'r ardal, a brwdfrydedd drostynt
- Dealltwriaeth dda o ddaearyddiaeth ac atyniadau Cymru
- Sgiliau TG sylfaenol, gan gynnwys MS Word ac Excel
- Parodrwydd i weithio ar benwythnosau a Gwyliau Banc

Byddai profiad o ymdrin ag arian, siec a chardiau credyd yn fuddiol, yn ogystal â’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol mewn un neu fwy o’r prif ieithoedd Ewropeaidd.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10am ar 8 Chwefror 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr, Cynorthwyydd Gwybodaeth i Dwristiaid, Cynghorydd Gwybodaeth, Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmer, Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer, Cynorthwy-ydd Siop, Cynorthwy-ydd Canolfan, Cynghorydd Manwerthu, neu Gynorthwyydd Manwerthu.

Felly, os ydych am gefnogi Parc Cenedlaethol Eryri fel Cynorthwy-ydd Canolfan Wybodaeth, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Gwasanaeth Ymgysylltu
Status
Rhan amser
Type
Contract Dros Dro
Hours
3 - 5 diwrnod yr wythnos


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2022
Powered by: Webrecruit