Working with Us

Current Vacancies

Wardeiniaid

Swyddog Pobl Ifanc

Penrhyndeudraeth

Job Ref
APCE 2021 042
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£25,481 - £27,741

Swyddog Pobl Ifanc (CTP 3-blynedd)
Penrhyndeudraeth

Yr Awdurdod

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Pobl Ifanc i ymuno â'n tîm ym Mhenrhyndeudraeth. Mae hon yn rôl tymor penodol am 3 blynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741
- Amgylchedd gwaith cefnogol a chyfeillgar
- Gweithio mewn parc cenedlaethol syfrdanol

Os oes gennych brofiad o ymgysylltu â phobl ifanc, mae hwn yn gyfle aruthrol i gyfoethogi bywydau pobl ifanc sydd ag angerdd iachus ac amgylcheddol, gan weithio yn un o'r lleoliadau mwyaf coeth yn y DU.

Y Rôl

Fel y Swyddog Pobl Ifanc, byddwch yn gyfrifol am sicrhau a datblygu ymgysylltiad ‘grwpiau ieuenctid’ â Pharc Cenedlaethol Eryri.

Gan arwain y gwaith o greu Maniffesto Ieuenctid ein Hawdurdod a datblygu partneriaethau â sefydliadau eraill sy'n canolbwyntio ar ieuenctid, byddwch yn denu pobl ifanc i'n parc.

Byddwch yn mynd ati i chwilio a datblygu cyfleoedd newydd ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc, megis gwella’r ‘Cynllun Ceidwad Ifanc’ cyfredol a chychwyn cynllun hyfforddai / prentis newydd. Trwy feithrin cyfleoedd addysgol a chreu cyfleoedd i leisio eu barn, byddwch yn sicrhau bod hyd yn oed y grwpiau ieuenctid ‘anoddach eu cyrraedd’ yn cael eu cynrychioli a’u swyno gan ein Parc Cenedlaethol.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Pobl Ifanc, bydd angen i chi:

- Gallu cyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Gradd (neu gymhwyster cyfwerth), neu brofiad gwaith cyfatebol
- Profiad o ymgysylltu â phobl ifanc
- Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Dull llawn cymhelliant
- Trwydded yrru ddilys, lawn a mynediad i'ch cerbyd eich hun

Byddai cymhwyster sy'n berthnasol i waith ieuenctid yn fuddiol i'ch cais, ynghyd â sgiliau TG cryf. Byddai cymhwyster cymorth cyntaf hefyd yn fanteisiol.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd wag hon yw 10.00yb ar 10 Rhagfyr 2021.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid, Cysylltydd Ymgysylltu Ieuenctid, neu Gydlynydd Partneriaethau Ieuenctid.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a phob ymgeisydd am gyflogaeth. Cyfleoedd cyfartal yw'r unig ffordd dderbyniol i gynnal busnes a chredwn mai'r mwyaf cynhwysol yw ein hamgylcheddau, y gorau fydd ein gwaith.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Swyddog Pobl Ifanc, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Wardeinio
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2021
Powered by: Webrecruit